ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Η Μαστολογία έχει αλλάξει ριζικά τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Σήμερα οι δυνατότητες που διαθέτει η επιστήμη είναι πλήρης και αποτελεσματικές. Οι μέθοδοι διάγνωσης και θεραπείας έχουν εξελικτεί σε τέτοιο βαθμό που είμαστε σε θέση να διαγνώσουμε και να θεραπεύσουμε έναν καρκίνο σε πρώιμο στάδιο, αρκεί να γνωρίζει η κάθε γυναίκα ότι η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση και η κατάλληλη αντιμετώπιση της κάθε μιας ξεχωριστά είναι αυτές που σώζουν ζωές.

Η μέγαλη πρόοδος στις απεικονιστικές τεχνικές (ψηφιακή μαστογραφία, μαγνητική τομογραφία μαστού, τομοσύνθεση, υπέρηχος μαστού και ελαστογραφία) οδηγεί στην ανίχνευση μικρού μεγέθους καρκίνων που δεν έχουν προλάβει να εξαπλωθούν.

Η συμμετοχή των γυναικών σε προληπτικούς ελέγχους έχει ανεβάσει το ποσοστό στις οποίες ανιχνεύονται αψηλάφητοι όγκοι μικρού μεγέθους δίνοντας τη δυνατότητα στο χειρουργό να αφαιρέσει μόνο τον όγκο διατηρώντας το μαστό.

Ο καρκίνος του μαστού δεν προλαμβάνεται πρωτογενώς γιατί δε γνωρίζουμε τον παράγοντα δημιουργίας τού, αλλά δευτερογενώς. Η δευτερογενής πρόληψη περιλαμβάνει αυτοεξέταση, κλινική εξέταση από ιατρό και μαστογραφία.

Με τη μαστογραφία ανιχνεύονται σε ένα ποσοστό μη διηθητικοί καρκίνοι με τη μορφή μικροεπασβεστώσεων όπου και επιτυγχάνεται πλήρης ίαση συνήθως μόνο με την εκτομή τους.

Περίπου το 5-10% του συνόλου των καρκίνων του μαστού είναι κληρονομικός. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο οργανισμός έχει προδιάθεση για εμφάνιση καρκίνου του μαστού και των ωοθήκων καθώς και για κάποιες άλλες κακοήθειες μέσω συγκεκριμένων μεταλλάξεων στα γονίδια BRCA1 και BRCA2. Οι γυναίκες με γονιδιακή μετάλλαξη ανήκουν στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου. Παράλληλα, έχουν κωδικοποιηθεί οι κανόνες για τον γονιδιακό έλεγχο γυναικών με πιθανότητα κληρονομικού καρκίνου και έχουν αποσαφηνισθεί οι περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να εφαρμοσθεί η χειρουργική μείωση του κινδύνου.