ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η γυναίκα (ασθενής) θα πρέπει να γνωρίζει ότι στο χειρουργείο θα πρέπει να κατευθύνεται με ολοκληρωμένη τη διάγνωση. Η βιοψία μαστού με κόπτουσα βελόνη (core biopsy), που γίνεται υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση, μπορεί να γίνει ανώδυνα στο ιατρείο, καταργώντας την ανοικτή βιοψία μαστού στο χειρουργείο υπό γενική νάρκωση, και μπορεί να μας δόσει την ιστολογική ταυτότητα ενός όγκου πριν από την χειρουργική αφαίρεση. Με αυτό τον τρόπο, υπάρχει δυνατότητα αναλυτικής συζήτησης με την ασθενή και από κοινού απόφαση για το πλάνο αντιμετώπισης τής. Έτσι παίρνουμε με ειδικό «πιστολάκι» ιστό, και όχι μόνο κύτταρα όπως με την δια λεπτής βελόνης εξέταση (FNA).

Στις περιπτώσεις όπου η πιθανότητα να έχουν διηθηθεί οι λεμφαδένες της μασχάλης είναι μικρή, εφαρμόζεται πλέον η τεχνική του λεμφαδένα φρουρού (Sentinel Lymph Node). Η τεχνική αυτή ανιχνεύει τον πρώτο λεμφαδένα στον οποίο θα πήγαιναν τα καρκινικά κύτταρα, ο οποίος αποστέλλεται κατά τη διάρκεια του χειρουργείου για ταχεία βιοψία. Αν δεν ανιχνευθούν καρκινικά κύτταρα στο λεμφαδένα φρουρό τότε αποφεύγουμε την εγχείρηση της ριζικής αφαίρεσης των λεμφαδένων της μασχάλης, απαλλάσσοντας τις γυναίκες από τις πιθανές επιπλοκές όπως το λεμφοίδημα του χερίου.

Οι ενδείξεις μαστεκτομής είναι πλέον ελάχιστες. Προοπτικές πολυκεντρικές μελέτες απέδειξαν ότι η μαστεκτομή δεν προσφέρει τίποτα στο ελεύθερο νόσου διάστημα και στο προσδόκιμο ζωής, εάν εξαιρέσει κανείς κάποιες ειδικές περιπτώσεις. Επιπλέον, η ογκοπλαστική χειρουργική συνδυάζοντας πλαστικές τεχνικές με ορθή ογκολογική χειρουργική επιτρέπει τη διατήρηση του μαστού με καλό αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα χωρίς περαιτέρω επεμβάσεις.

Στην περίπτωση της μαστεκτομής είναι δυνατή η αποκατάσταση του μαστού είτε ταυτόχρονα με την επέμβαση, είτε κάποιους μήνες μετά την επέμβαση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν ο όγκος είναι μεγάλος, προτιμάται αρχικά χημειοθεραπεία προκειμένου να μειωθεί σε μέγεθος και να διευκολυνθεί η διατήρηση του μαστού (νεο-επικουρική θεραπεία). Η ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία και ορμονοθεραπεία είναι θεραπείες πρόληψης για την αποφυγή υποτροπής της νόσου. Οι ειδικές στοχευμένες θεραπείες με μονοκλωνικά αντισώματα όπως το trastuzumab χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις που οι υποδοχείς HER2 είναι θετικοί. Οι στοχευμένες θεραπείες επιδρούν στις ειδικές γονιδιακές αλλαγές που εκφράζονται σε συγκεκριμένους υποτύπους καρκίνου μαστού.